05. jaanuar - 31. mai

Päästeala noortering

  • 05. jaanuar - 31. mai
  • Hind: Tasuta

Nõo Priitahtliku Päästeseltsi eestvedamisel toimub Päästeala noortering.

Noorpäästja .. 

  • oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
  • teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda;
  • on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädaabinumbrile 112 helistada ja abilistele teed juhatada;
  • oskab kasutada peamisi esmaabivõtteid;
  • tunneb kodukeemia märgistust, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske;
  • teab, mis on kriisiolukord ja oskab selleks valmistuda;
  • oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda selle leidmise korral;
  • on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.
Loome turvalist kogukonda, ühiseid tegevusi ja kaasatust.
Lisainfo: 

Kadi Sarapuu

noopaaste@mail.ee

+372 5629 1046

Korraldaja

Nimi: Nõo Priitahtlik Päästeselts

Kontaktisik: Kadi Sarapuu

Telefon: 56291046

Email: noopaaste@mail.ee