15. veebruar - 29. veebruar

Kandideeri Eesti ÜRO noordelegaadiks 2024

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Välisministeeriumiga kuulutab välja konkursi, et leida Eesti seitsmes ÜRO noordelegaat aastaks 2024. Kandideerimine on avatud 29. veebruarini 2024. 

 • 15. veebruar - 29. veebruar
 • Hind: Tasuta
 • Veebipõhine kandideerimine

Kandideerima ootame kõiki 18-24-aastaseid noori, kes tunnevad huvi ÜRO ja selle tegemiste vastu. ÜRO noordelegaadi ülesanne on esindada Eesti noori ja noorteühendusi ÜRO Peaassambleel, komisjonides ning sotsiaal- ja majandusnõukogus. Delegaat viib teadlikkuse tõstmiseks läbi ka ÜRO-teemalisi koolitunde ja sisendi korjeid, tutvustusüritusi üldisele avalikkusele ning loob kontakte teiste riikide esindajate ja võimalike koostööpartneritega.

Kandideerimise tingimused:

 • Kandideerimise hetkel peab kandidaat olema vähemalt 18-aastane ning olema 2024. aasta lõpuni vanuses kuni 24 eluaastat.
 • Kandidaadil peab olema Eesti kodakondsus ning tema alaliseks elukohaks peab olema Eesti Vabariik (see tähendab, et kandidaat peab püsivalt elama Eestis kuni 2024. aasta lõpuni).
 • Valmisolek välislähetusteks (muuhulgas USA-s) ja praktika(te) läbimiseks Välisministeeriumis (kestusega 2-4 nädalat)

Tegemist on vabatahtliku positsiooniga, kuid kõik noordelegaadi tööga seotud kulutused kaetakse (nt New Yorgi majutuskulud, lennupiletid jms). Lisaks toetab noordelegaati ENL-i meeskond, võimalus on kasutada ENLi kontorit ning võtta osa nii meeskonnale kui võrgustikule korraldavatest sündmustest. 

Kandideeri kuni 29. veebruarini, selleks:

 1. Täida kandideerimisvorm;
 2. Saada meiliaadressile kaarel@enl.ee järgmised materjalid:
  • ingliskeelne motivatsioonivideo (3-5 min);
  • Eesti- või ingliskeelne Curriculum Vitae (elulookirjeldus), mis annab ülevaate senistest tegevustest ning oskustest.

Soovitame vaadata ka Eesti noordelegaatide leheküljele: https://noordelegaat.ee/ ja enl.ee/2024/02/15/algas-kandideerimine-eesti-uro-noordelegaadiks-2024/.

Rohkem infot noordelegaadi 2024. aasta tegevuskava ja ülesannete kohta enl.ee lehel.

 

Korraldaja

Nimi: Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Välisministeeriumiga

Kontaktisik: Kaarel Taimla

Telefon: + 372 5349 4356

Email: kaarel@enl.ee