Oleme siia lehele kokku koondanud materjalid ja juhised kohaliku piirkonna noorteinfoportaal Infohunt kasutuselevõtu soodustamiseks ja kommunikatsioonitegevuste korraldamiseks sihtrühmadele. Loodame omalt poolt, et koondatud materjalid toetavad edukat Infohunt juurutamist piirkonnas.

Küsimuste või lisatoe korral palun võtke ühendust meiliaadressil infohunt@harno.ee.

Juurutusprotsessi juhis

Oleme koostanud ettepaneku Infohunt portaali juurutamiseks kohalikus omavalitsuses.

Tutvustav video

Koostöös turunduspartneriga oleme loonud Infohunt portaali tutvustava video. Video on mõeldud eelkõige tutvustamaks portaali võimalusi ja olemust oma piirkonna teenusepakkujatele. Video sihtgrupp ei ole noored.

Slaidiesitlused

Oleme koostanud Infohunt portaali tutvustava slaidi esitluse, et oleks võimalik esitleda erinevatele osapooltele.

Alati kui on vaja kasutada, tule lae alla uus versioon. Aeg ajalt uuendame oma materjale.

Powerpoint (muudetav)

PDF (valmis esitluseks)

Canva

Sotsiaalmeedia põhjad

Koostöös turunduspartneriga oleme koostanud erinevatele teemakuudele vastavad sotsiaalmeedia materjalid.

Canva linkidelt leiad kujundused, mis on ainult vaatamiseks. Muutmiseks tee kujundusest endale koopia – vali ülevalt menüüst File -> Make a copy.

PSD failid on Adobe Photoshop failid, mida on võimalik programmi olemasolul kasutada. Failid on kokku pakitult kõik koos.

Täiendame jooksvalt oma materjale. Kui vajad materjale, siis kontrolli, et kõik vajalik oleks värske.

Kaanepilt

Sotsiaalmeedia sisu

Instagram postitused

Instagram story

Infohunt portaali tutvustav Reel’s (vertikaalne)

Video alla laadimiseks vajuta 3 täpikest ja vali “Laadi alla”.

Infohunt portaali tutvustav videoklipp noortele (horisontaalne)

Video alla laadimiseks vajuta 3 täpikest ja vali “Laadi alla”.

Logod

Siit saad alla laadida erinevad versioonid logodest. Kokku pakitud failist leiad ühe logo kõik erinevad versioonid.

Infohunt värviline logo
Infohunt must logo
Infohunt valge logo
Infohunt käpa ikoon
Teeviit logo
Haridus- ja Noorteameti logo

Füüsilised materjalid noortele

Need materjalid on juba kujundatud ja trükitud. Neid on võimalik kohalikul omavalitusesel tellida kui eelmised materjalid on otsa korral. Pildid on illustratiivsed ning siit lehelt ei ole võimalik neid alla laadida.

Materjalide tellimiseks kirjuta infohunt@harno.ee

Kleepsud noortele

Voldikud noortele

Füüsilised materjalid KOVile ja teenuspakkujatele

Need materjalid on juba kujundatud ja trükitud. Neid on võimalik kohalikul omavalitusesel tellida kui eelmised materjalid on otsa korral. Pildid on illustratiivsed ning siit lehelt ei ole võimalik neid alla laadida.

Materjalide tellimiseks kirjuta infohunt@harno.ee

Voldikud

Voldikud on mõeldud jagamiseks piirkonna teenuspakkujatele, et neile tutvustada Infohunt portaali võimalusi.

Kleepsud uksele

Uksekleepsud on mõeldud uksele kleepimiseks, et noored teaksid antud koha sündmusi ja tegevusi otsida Infohunt portaalist.

Juhised

Kõik kasutusjuhendid leiad ühest kohast.

Noorteinfo materjalid

Euroopa noorteinfo harta

Käesoleva harta põhimõtted on ette nähtud kasutamaks mis tahes laadi üldises noorteinfo
töös. Need põhimõtted on miinimumstandardiks ja kvaliteedinõudeks, mida tuleb kehtestada igas riigis läbi põhjaliku, paljudele ressurssidele toetuva, ühtse ja kooskõlastatud noorteinfo käsitluse, mis on ühtlasi noorsoopoliitika lahutamatu osa.

Noorteinfo käsiraamat

Käsiraamat on praktiline töövahend nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil noorteinfoteenuse arendamiseks ning noorteinfo kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks.

Juhul kui vajate ja soovite meiepoolset tuge noorteinfo ning sellega seotud üldiste tegevuste ning protsesside korraldamisest, võite julgesti ühendust võtta ning proovime teile toeks olla.


Noorteinfoportaali Infohunt tegevust haldab ning korraldab Haridus- ja Noorteameti noorteosakonna noorteinfo valdkond. Infohunt on üleriigilise noorteinfoportaali Teeviit alamtegevus. Mõlema, nii Infohunt kui Teeviit, eesmärk on toetada noorte informeeritust nii piirkondlikest kui ka üleriigilistest võimalustes