Muu

Toila valla Spordi- kultuurikeskus

Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus on Toila vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on kultuuri-,noorsoo- ja sporditöö korraldamine ning rahvakultuuri ja -spordi säilitamine ning arendamine Toila vallas.