Huvikool

Nõo Muusikakool

Nõo Muusikakool alustas tegevust 1972. aastal. Alates 2015. aasta septembrist toimetab muusikakool uues, arhitekt Juhan Kutti poolt spetsiaalselt muusikakoolile projekteeritud majas.

Nõo Muusikakoolis on võimalik arendada oma muusikalisi oskusi, kasutades kaasaegseid õppevahendeid ja -meetodeid ning saada osa mitmekesistest lisategevustest. Toetame õpilaste osalemist meistrikursustel ja konkurssidel neile sobival tasemel.

Erialad: klassikaline ja pärimusviiul, saksofon, klarnet, klaver, akordion, flööt, plokkflööt, löökpillid, klassikaline kitarr.

Õppesuunad: põhiõpe, huviõpe, vabaklass

Nõo muusikakoolis tegutseb ka eelkool! Eelkool on mõeldud 6-7 aastastele lastele, kes veel täpselt ei tea, kas ja mida nad sooviksid muusikakoolis õppida. Lisainfo!

VISIOON: Nõo Muusikakool on kogukonda ja kultuuri rikastav keskus, kus pakutakse mitmekesist, kaasavat ning ajakohast muusikaharidust.