Kultuurimaja

Nõo Kultuurimaja

Nõo Kultuurimaja põhieesmärk on kultuurielu järjepidevuse ja arengu ning rahvakultuuri säilimise tagamine Nõo vallas, vallaelanike kultuuriline teenindamine, valla kultuuritöö, huvitegevuse ja huvihariduse koordineerimine, arendamine ja korraldamine.