Miks liituda ja kasutada Infohunt portaali?

  • koondab ühele platvormile kõik noorte- ja haridusvaldkonna, aga ka teiste valdkondade, tegevused, pakkumised ja sündmused
  • lihtsustab ja ühtlustab kommunikatsiooni piirkonnas aga ka kogu valdkonnas; 
  • kuvab ülevaate toimuvatest noortele suunatud tegevustest piirkonnas ja kogu Eestis;
  • toetab noorteinfo kättesaadavust ja suurendab ligipääsu tegevustes osalemiseks (sh teistes KOVi-des); 
  • loob statistika tegevustest ning nendes osalenutest;
  • on käepärane tööriist nii noortele kui noorsootöötajatele, lastevanematele, teenusepakkujatele.  

Kuidas liituda?

Infohunt portaaliga liitumine ja noortele info vahendamine on seotud eelkõige piirkonna ehk kohaliku omavalitsusega. Kohalikud omavalitsused haldavad oma piirkonna noorteinfot Infohunt portaalis ja väljastavad selleks oma allasutustele ning teenusepakkujatele kasutajakontosid.

Portaaliga Infohunt saavad liituda kohalikud omavalitsused, et kohaliku piirkonna noortele suunatud info ehk noorteinfo kättesaadavust suurendada.

Selleks:
1. Tutvu portaaliga ja kaardista, kas omavalituses on olemas ressurss (aeg, töötajad, jt), et info koondamise ja haldamisega tegeleda.
2. Võta ühendust Infohunt meeskonnaga ja anna oma KOV-i liitumise soovist märku kirjutades infohunt@harno.ee
3. Leia omavalitsuses portaalile vastutaja või vastutajad ning sõlmi leping portaali kasutamiseks Haridus- ja Noorteametiga.
4. Teavita noori, asutusi, allasutusi ja teenusepakkujaid Infohunt kasutuselevõtust ning asu tegutsema! 

Teenusepakkuja või asutus saab Infohunt portaaliga liituda asukohapõhiselt kui KOV on liitunud. 

Õiguse sündmuste, kohtade ja uudiste lisamiseks on võimalik küsida oma kohaliku omavalitsuse kontaktisikuga ühendust võttes või järgides vastavasisulisi juhiseid KOV kanalites. Kontaktid leiad lehelt Liitunud kohalikud omavalitsused.

Asukohana peetakse silmas teenuse pakkumise omavalitsust ning mitme piirkonna puhul tuleb vastavad õigused küsida mitmelt omavalitsuselt.

1. Tutvu Infohunt võimalustega ja uuri, kas kohalik omavalitsus, kus noortele teenust või tegevusi pakud, on liitunud.
2. Võta ühendust KOV esindajaga ning edasta oma soov portaali kasutada. Kui kohalik omavalitsus ei ole veel liitunud, siis tutvusta neile portaali Infohunt võimalusi ning algata vastav arutelu.

Liituma on oodatud ka üle-eestilised teenusepakkujad ja asutused, kes korraldavad oma tegevusi noortele ning soovivad infot levitada Infohunt portaali kaudu

Teenusepakkuja või asutus, kelle piirkond on üle-eestiline või digitaalne, saavad vastavasisulise taotluse oma tegevusega seotud info sisestamiseks ja noortele jagamiseks teha Haridus- ja Noorteametile e-maili teel: infohunt@harno.ee