Kiirviited

Tutvustus

Infohunt on üle-eestiliselt kasutatav piirkonna põhine noorteinfoportaal. Infohunt koondab ja vahendab noortele informatsiooni sündmuste, tegevuste, huvihariduse- ja huvitegevuse kohta.

Noorteinfo on lahutamatu osa noorsootööst, noorte- ja haridusvaldkonna tegevustest, mille raames informeeritakse noori neile pakutavatest võimalustest. Noortele suunatud võimalused nii isiklikuks kui ka erialaseks enesearnguks on peamiselt toetatud läbi temaatiliste sündmuste, tegevuste ja projektide ning huvihariduse- ja huvitegevuse.

Teemadena käsitletakse kõiki valdkondi, mis pakuvad noortele huvi ja vastavad nende soovidele. Nii on portaalis teemad alates noorsootööst, noorte osalusest, rahvusvahelistest võimalustest kuni kitsaste valdkondadeni nagu kunst, muusika, tervis, ühiskondlik aktiivsus, turvalisus ja palju muud.

Infohunt on osa noorteinfoportaal Teeviit tegusast ja noortesõbralikust perest!

Infohunt tegevuse koordineermine ja info sisestamine

  • Infohunt portaali arendust- ja hooldust ning teavitustegevust, sh koolitused spetsialistidele, koordineeribHaridus-ja Noorteameti noorteosakond.
  • Asukohapõhist infot koordineerivad kohalikud omavalitsused, kelle kontaktid on leitavad allpool.
  • Infot noortele pakutavate võimaluste ja tegevuskohtade osas on oodatud sisestama kõik avaliku- ja erasektori teenusepakkujad. Selleks tuleb pöörduda oma piirkonna KOV esindaja poole, kes haldab oma piirkonna teenusepakkujate kontosid.

Eesti Noorsootöö Keskus (praegune Haridus- ja Noorteamet) tegi 2017. aastal kohalikele omavalitsustele ettepaneku alustada noorsootöö valdkonnas koostööd noorte tõrjutusriski üldiseks ennetamiseks ja noorsootöös pakutavate võimaluste mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamiseks läbi innovatsiooni. Tegevust alustasid KOV-idest koosnevad koostöögrupid.

Osa kohalikke omavalitsusi kaardistas kitsaskohaks noorteinfo kättesaadavuse. Kaasates noori ning spetsialiste loodi info koondamise ja vahendamise prototüüp ning valmis digilahendus “Infohunt portaal” Harjumaa (Rae vald, Viimsi vald, Maardu linn, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Anija vald, Kose vald), Saare- ja Muhumaa (Saaremaa vald, Muhu vald), Hiiumaa (Hiiumaa vald) ja Järva (Järva vald) koostöögrupi poolt.

Digilahendus Infohunt valmis 2020. aastal ESF programmi toetusel.

Loe rohkem digilahendustest Harno veebist https://nutikadmudelid.harno.ee/.

Infohunt portaal toimib piirkonna põhiselt ehk kohalikud omavalitsused peavad info sisestamiseks liituma ning sõlmima Harnoga vastavasisulise lepingu. Loe täpsemalt lehelt Liitumine.


Kontaktid

Kohatäite pilt

Kadri Koort

Harno noorteinfo valdkonna juht

Kohatäite pilt

Kristiina Hiis

Harno peaekspert

Kohaliku piirkonna noorteinfoportaali Infohunt arendamist on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.