Ilmus Nõo Põhikooli ajalehe uus number

Ilmunud on Nõo Põhikooli ajalehe NõoHow uus, järjekorras 4. number.

Meeldivat lugemist!